Arbetsskydd

Förklaring / beskrivning

FÖR MÅLERIARBETE

Dessa handskar är speciellt lämpliga för målare

FÖR PRECISIONS-ARBETE

Detta piktogram symboliserar den avsedda användningen av handskar, som främst används av mekaniker och installatörer. Dessa handskar har ett säkert grepp, hög finger-följsamhet och skydd av lika stor betydelse

FÖR GRÖVRE ARBETEN

Dessa handskar är lämpliga för bygg-, väg- och byggnadsarbeten

FÖR TRÄDGÅRDSARBETE

Denna grupp samlar alla handskar, som huvudsakligen används för trädgårdsarbete

FOR SPECIAL REQUIREMENTS

The test tube symbol denotes gloves that meet specific r equirements (e.g., solvent resistant, fully dipped, etc.)

FÖR LÅGA TEMPERATURER

Handskar med detta piktogram håller händer, fingrar och handleden varma vid låga temperaturer

HANDSKAR FÖR ENKLARE ARBETE

Dessa handskar ger minimalt skydd

HANDSKAR FÖR SÄRSKILDA KRAV

Dessa handskar testas av ett accrediterat testinstitut.

SKYDDSHANDSKAR FÖR MEKANISKA RISKER

Följande parametrar testas:
Slitstyrka (Nivå 0-4), Skärmotstånd (Nivå 0-5), Rivningsresistans (Nivå 0-4), Stick/Punkteringsmotstånd (Nivå 0-4) De uppnådda nivåerna anges i denna ordning under piktogrammet.
Nivå "0" betyder att handsken inte har nått nivå 1. Markering "X" istället för ett tal indikerar att handsken inte har testats för lämplig risk. Ju högre värde desto bättre blir testresultatet. För exempel EN388-4121: nötningsbeständighet 4, bladskärningsresistens 1, rivningsresistans 2, stick/punkteringsbeständighet 1

SKYDDSHANDSKAR MOT LÅGA TEMPERATURER

Följande parametrar testas:
Konvektiv kyla (klass 0-4), Kontakt kyla (klass 0-4), Vattengenomträngning (klass 0/1) De uppnådda nivåerna anges i denna ordning under piktogrammet. Steg "0" betyder att handsken inte har nått nivå 1. Markering "X" istället för ett tal indikerar att handsken inte har testats för lämplig risk. Ju högre värde desto bättre blir testresultatet. Till exempel EN511 - X21: Konvektivt kyla X, Kontakt kyla 2, Vattengenomträngning 1

HANDSKAR FÖR SKYDD AV KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

Denna standard  visar egenskaper hos handskar för att skydda användaren från kemikalier eller mikroorganismer

MEDISKA HANDSKAR FÖR ENGÅNGSBRUK

Denna standard anger krav och testmetoder för fysikaliska egenskaper hos medicinska handskar för engångsbruk. Detta säkerställer ett adekvat skydd mot kontaminering under användningen

ÖGONSKYDD

Hela personliga ögonskyddsutrustning är standardiserad i EN166. Enligt denna standard ger siffror och bokstäver på glasögonen och bärramen information om skyddsnivån, mekanisk hållfasthet, ljusbågens motstånd och dimbildning av ögonskydd

ANDNINGSSKYDD, FILTRERANDE HALVMASKER FÖR SKYDD MOT PARTIKLAR

FFP1: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 4x Gränsvärdet, ingen effekt mot cancerframkallande och radioaktiva ämnen samt luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 och 3 samt enzymer.


FFP2: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 10x Gränsvärdet, ingen inverkan mot radioaktiva ämnen och luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 samt enzymer.


FFP3: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 30x Gränsvärdet.
Den högsta tillåtna koncentrationen visar att koncentrationen från ett ämne som är akut eller kroniskt skadligt för hälsan i allmänhet inte förväntas. Gränsvärdena baseras på befintlig arbetshälsa och toxikologiska fynd.

 

 

KAPSLADE HÖRSELSKYDD

Alla hörselskydd omfattas av EN 352. Denna standard specificerar de angivna isoleringsvärdena som tas från bullernivån så att de inte överskrider den högsta tillåtna ljudnivån

GLOVES FOR SPECIFIC REQUIREMENTS

Includes exclusively the risks that may cause very serios consequences such as death or irreversible damage to health relating to the following:

Substances and mixtures which are hazardous to health,

Harmful biological agents,

Ionising radiation,

Cuts by hand held chainsaws,

Harmful noise.

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för användarvägledning och webbanalys och hjälper till att göra denna webbplats bättre och mer användarvänlig.
  % 1

  Mer information finns under % 2.
X