Ochranné pracovní pomůcky

Legenda / Popis

NA MALÍŘSKÉ PRÁCE

Tyto rukavice jsou určeny speciálně pro malíře a lakýrníky.

NA JEMNOU MECHANIKU

Tento symbol na rukavicích představuje účel použití hlavně pro odvětví jemné mechaniky, pro instalatéry a pro montážní dělníky. Předností rukavic je výborná bezpečnost a citlivost při uchopení. Rukavice perfektně sedí na ruce.

NA HRUBÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Jedná se o rukavice k použití v oblasti stavebnictví (pro silničáře, stavební dělníky, lesníky).

NA ZAHRADNICKÉ PRÁCE

V této skupině se nacházejí rukavice určené především na zahradnické práce.

NA SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Symbol zkumavky označuje rukavice určené na speciální použití (např. odolnost vůči rozpouštědlům, k úplnému ponoření atd.).

NA NÍZKÉ TEPLOTY

Rukavice s tímto piktogramem udržují při nízkých teplotách ruce, prsty a také zápěstí stále teplé.

RUKAVICE PRO NENÁROČNÉ POUŽITÍ

Rukavice nabízejí ochranu před minimálním rizikem.

RUKAVICE PRO STŘEDNĚ NÁROČNÉ POUŽITÍ

Rukavice jsou testovány certifikovanou zkušební institucí.

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM

Testovány podle následujících parametrů:
odolnost proti oděru (stupeň ochrany 0-4), odolnost proti proříznutí (stupeň ochrany 0-5),
odolnost proti protržení (stupeň ochrany 0-4), odolnost proti propíchnutí (stupeň ochrany 0-4).
Dosažené stupně ochrany jsou uvedeny číselně pod daným piktogramem. Stupeň „0“ znamená, že
ochrana rukavice nedosáhla stupně ochrany 1. Označení „X“ na místě čísla vyjadřuje, že
daná rukavice nebyla na uvedené riziko testována. Čím je hodnota vyšší, tím je výsledek testování lepší.
Například EN388 - 4121: odolnost proti oděru 4, odolnost proti proříznutí 1, odolnost proti protržení 2, odolnost proti propíchnutí 1.

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU

Testovány podle následujících parametrů:
odolnost proti konvekčnímu chladu (stupeň ochrany 0-4), odolnost proti kontaktnímu chladu (stupeň ochrany 0-4), prostupnost vodou (stupeň ochrany 0/1).
Dosažené stupně ochrany jsou uvedeny číselně pod daným piktogramem. Stupeň „0“ znamená, že
ochrana rukavice nedosáhla stupně ochrany 1. Označení „X“ na místě čísla vyjadřuje, že
daná rukavice nebyla na uvedené riziko testována. Čím je hodnota vyšší, tím je výsledek testování lepší.

RUKAVICE K OCHRANĚ PŘED CHEMIKÁLIEMI A MIKROORGANISMY

Tato norma specifikuje vlastnosti rukavic k ochraně před chemikáliemi a/nebo před mikroorganismy.

ZDRAVOTNÍ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody fyzikálních vlastností lékařských rukavic pro jednorázové použití. Zajišťují dostatečnou záruku před kontaminací.

OCHRANA OČÍ

Osobní ochrana očí je upravena podle normy EN 166. Čísla a písmena na zorníku a na nosné obroučce určují stupeň ochrany před mechanickými pevnými částicemi, propustnost světelných paprsků a stupeň ochrany před zamlžením.

DÝCHACÍ MASKY, RESPIRÁTORY, FILTRAČNÍ POLOMASKY K OCHRANĚ PŘED PEVNÝMI ČÁSTICEM

FFP1: chrání před jemným prachem až do 4 násobku hraničních hodnot - nechrání před rakovinotvornými a radiokativními látkami, jako ve vzduchu poletujícími biologickými látkami v rizikové skupině 2 a 3 a enzymy.
FFP2: chrání před jemným prachem až do 10-ti násobku hraničních hodnot - nechrání před rakovinotvornými a radiokativními látkami, jako ve vzduchu poletujícími biologickými látkami v rizikové skupině 3 a enzymy.
FFP3: chrání před jemným prachem až do 30-ti násobku hraničních hodnot.
Limitní hraniční hodnoty na pracovišti uvádí, jaká akutní nebo chronická koncentrace škodlivých látek nemůže všeobecně zapůsobit na zdraví. Hraniční hodnoty vycházejí z doposud známých pracovně medicinských a toxikologických poznatků.

CHRÁNIČE SLUCHU

Ochrana sluchu je upravena podle normy EN 352. Tato norma stanovuje hraniční hodnoty pro hlučnost, kdy hladina akustického tlaku nesmí překročit maximální povolenou hladinu.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Ochrana osobních údajů.
X