YES Sortiment

I den här kategorin är de alternativa artiklarna samlade. Dessa artiklar säljs under varumärket: "YES"

Legend / Description

HANDSKAR FÖR ENKLARE ARBETE

Dessa handskar ger minimalt skydd

HANDSKAR FÖR SÄRSKILDA KRAV

Dessa handskar testas av ett accrediterat testinstitut.

SKYDDSHANDSKAR FÖR MEKANISKA RISKER

Följande parametrar testas:
Slitstyrka (Nivå 0-4), Skärmotstånd (Nivå 0-5), Rivningsresistans (Nivå 0-4), Stick/Punkteringsmotstånd (Nivå 0-4) De uppnådda nivåerna anges i denna ordning under piktogrammet.
Nivå "0" betyder att handsken inte har nått nivå 1. Markering "X" istället för ett tal indikerar att handsken inte har testats för lämplig risk. Ju högre värde desto bättre blir testresultatet. För exempel EN388-4121: nötningsbeständighet 4, bladskärningsresistens 1, rivningsresistans 2, stick/punkteringsbeständighet 1

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X