Slipprodukter

Förklaring / beskrivning

VÄV

Detta Slippapper förstärks av en speciell textilbärare

VATTEN

Slipppapper för användning i det fuktiga miljöer

AUTO, FINISH

Slipppapper för mellanlslipning och finare lackarbete / finish

AUTO, GRUNDARBETE

Slipppapper för grundslip och karosserbete

METALL

Slipppapper för mattering och slipning av metaller

MÖBLER

Slipppapper för lackerade ytor

TRÄ

Slipppapper för allmänna träarbeten

GIPS

Slippapper för gips och gipsarbete

MUR / VÄGG

Slippapper för grovt arbete, såsom t.ex. i murverk

FLEXIBEL

Slippapper på ett mycket lätt och mycket flexibelt bärmaterial

SLUTEN BELÄGGNING

Vid en tät beläggning ligger kornen tätt varandra, så att hela korn-bäraren är täckt med slipkorn. Slippapper, som har en tät beläggning, är lämpliga för slipning av exempelvis hårt trä och andra hårda ytor.

HALVÖPPEN BELÄGGNING

I den halvöppna beläggningen är kornen separerade, till ca 70 - 80% av korn-bäraren som är täckt med slipkorn. Slippapper , som har en halvöppen beläggning kommer i betrakning, när den slipas på färg, plast och metall, och i allmänhet, när så önskas ökad slipeffekt.

ÖPPEN BELÄGGNING

Vid öppen beläggning är kornen långt ifrån varandra, så att endast ungefär hälften av korn-bäraren är täckt med slipkorn. Slippapper , som har en öppen beläggning, är lämplig, bland annat, genom slipning av barrträ och i allmänhet när man ska ta bort mycket av materialet.

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för användarvägledning och webbanalys och hjälper till att göra denna webbplats bättre och mer användarvänlig.
  % 1

  Mer information finns under % 2.
X