FILT serie

Professionell kvalitet tillverkad av vävd polyester. Materialet är nästan luddfritt men bör sköljas före användning och garanterar en jämn ytstruktur. Passar perfekt för lösningsmedelsbaserade lacker med låg viskositet.

Legend / Description

LACKER

I denna kategori är alla färgroller som är lämpliga för vatten-, syntetiska harts- och akrylbaserade färger samlade

SLÄTA YTOR

Optimalt lämplig för släta och även till medel strukturerade ytor

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X