Ochranné pomôcky

Popis

PRE MALIARSKE PRÁCE

Rukavice sú špeciálne vhodné pre maliarov

PRE JEMNÉ MECHANICKÉ PRÁCE

Rukavice používajú hlavne mechanici a inštalatéri. Bezpečná priľnavosť, minimálne obmedzená citlivosť a ochrana, sú ich hlavnými charakteristikami. 

PRE ŤAŽKÉ STAVEBNÉ PRÁCE

Rukavice vhodné pre stavebné a cestné práce

PRE ZÁHRADNÉ PRÁCE

Táto skupina rukavíc zahŕňa všetky rukavice, ktoré sú hlavne používané pre záhradné práce

PRE ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY

Symbol skúmavky označuje rukavice, ktoré spĺňajú špeciálne požiadavky ( napr. odolné voči rozpúšťadlám  a pod. )

PRE NÍZKE TEPLOTY

Rukavice s týmto piktogramom udržujú ruky, prsty a dokonca ja zápästia v teple aj pri nízkych teplotách

RUKAVICE NA ŽIADNE ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY

Tieto rukavice poskytujú ochranu pri minimálnych rizikách

RUKAVICE PRE ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY

Rukavice sú otestované notifikovaných skúšobným ústavom

OCHANNÉ RUKAVICE PRE MECHANICKÉ RIZIKO

Sú testované na nasledujúce parametre:

Odolnosť proti oteru ( úroveň 0-4 ), Odolnosť proti porezaniu ( úroveň 0-5 ), Odolnosť proti roztrhnutiu ( úroveň 0-4 ), Odolnosť proti prerazeniu ( úroveň 0-4 ). Dosiahnuté úrovne sú v tomto poradí pod piktogramom.

Úroveň o znamená, že rukavice nedosiahli úroveň 1. Písmeno „X“ namiesto čísla znamená, že rukavice neboli testované na príslušné riziko. Čím je hodnota vyššia, tým je výsledok testu lepší. Napríklad EN388-4121: odolnosť proti oteru 4, odolnosť proti porezaniu 1, odolnosť proti roztrhnutiu 2, Odolnosť proti prerazeniu 1

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI NÍZKYM TEPLOTÁM

Sú testované na nasledujúce parametre:

Konvenčný chlad ( trieda 0-4 ), kontaktný chlad ( trieda 0-4 ), Penetrácia vody ( trieda 0/1 ). Dosiahnuté úrovne sú uvedené v tomto poradí pod piktogramom. Úroveň „0“ znamená, že rukavice nedosiahla úroveň 1. Písmeno „X“ namiesto čísla znamená, že rukavice neboli testované na príslušné riziko. Čím je hodnota vyššia, tým je výsledok testu lepší. Napríklad EN511- X21: konvenčný chlad X, kontaktný chlad 2, Penetrácia vody 1

RUKAVICE PRE OCHRANU PRED CHEMIKÁLIAMI A MIKROORGANIZMAMI

Táto norma špecifikuje charakteristiky rukavíc na ochranu pred chemikáliami a mikroorganizmami.

LEKÁRSKE RUKAVICE NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITIE

Táto norma špecifikujem požiadavky a testovacie metódy fyzikálnych vlastností zdravotníckych rukavíc na jednorazové použite. Tým je zabezpečená primeraná ochrana pred kontamináciou počas použitia.

OCHRANA OČÍ

V norme EN166 sú špecifikované zariadenie na kompletnú osobnú ochranu očí.  Podľa tejto normy, čísla a písmená na zobrazovacích okuliaroch a nosných rámoch poskytujú informácie o stupni ochrany, mechanickej  pevnosti, odolnosť voči svetelným oblúkom a zamlžovaniu.

OCHRANNÉ MASKY

FFP1: ochrana pred prachom v koncentráciách do 4x MAC, bez kontroly ochrany proti karcinogénnym a rádioaktívnym látkam, ako aj vzdušným biologickým látkam v rizikových skupinách 2 a 3 ako ja enzýmami

FFP2: ochrana pred prachom v koncentráciách do 10x MAC, bez kontroly ochrany proti rádioaktívnym látkam, ako aj vzdušným biologickým látkam v rizikových skupinách 3 ako ja enzýmami

FFP3: ochrana pred prachom v koncentráciách do 30x MAC

Maximálna koncentrácia označuje koncentráciu látky, ktorá je akútna alebo chronicky škodlivá pre zdravie vo všeobecnosti. Limity sú založené na zdravotných a toxikologických nálezoch

CHRÁNIČE SLUCHU

V norme EN352 je špecifikovaná kompletná ochrana sluchu. Táto norma špecifikuje štandardy pre izolačné hodnoty, ktoré sa odvodené od úrovne sluchu aby neprekročili maximálnu povolenú hladinu zvuku

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X