AERO Andningsskydd

Denna kategori innehåller alla skyddsmaskar med hög bärkomfort med en justerbar näsbygel och effektiv filtrering.

Legend / Description

ANDNINGSSKYDD, FILTRERANDE HALVMASKER FÖR SKYDD MOT PARTIKLAR

FFP1: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 4x Gränsvärdet, ingen effekt mot cancerframkallande och radioaktiva ämnen samt luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 och 3 samt enzymer.


FFP2: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 10x Gränsvärdet, ingen inverkan mot radioaktiva ämnen och luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 samt enzymer.


FFP3: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 30x Gränsvärdet.
Den högsta tillåtna koncentrationen visar att koncentrationen från ett ämne som är akut eller kroniskt skadligt för hälsan i allmänhet inte förväntas. Gränsvärdena baseras på befintlig arbetshälsa och toxikologiska fynd.

 

 

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X