Tejp

Förklaring / beskrivning

ANVÄNDNINGSPERIOD INOMHUS

Detta piktogram visar maximal användningsperiod inomhus. Siffran anger dagar, efter att tejpen måste tas bort från föremålet. I det här exemplet måste det tas bort efter maximalt 30 dagar

ANVÄNDNINGSPERIOD UTOMHUS

Detta piktogram anger hur lång tid tejpen kan sitta utomhus. siffran i symbolen anger dagar efter att tejpen måste tas bort. I detta exempel ska tejpen efter max. 14 dagar tas bort. Denna symbol inkluderar även UV- och väderbeständighet.

ANVÄNDNINGSPERIOD

Detta piktogram anger hur lång tid tejpen kan sitta. siffran i symbolen anger dagar efter att tejpen måste tas bort. I detta exempel ska tejpen efter max. 1 dag tas bort.

 

VÄVT BÄRMATERIAL

Det bör noteras att detta är ett vävt bärmaterial

HORISONTELL DUBBELSIDIG TEJP

Detta piktogram betyder att det är en dubbelsidigt tejp. Tejpen i figuren är horisontell, vilket indikerar att tejpen är primärt lämpad för att fästa vid horisontella ytor (mattor, golv etc.)

VERTIKAL DUBBELSIDIG TEJP

Detta piktogram är motsatt av ovanstående symbol och innebär att huvudanvändningen är för applikationer på vertikala ytor. Till exempel speglar, väggar, etc.

TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Denna siffra  anger max tillåten temperatur. Vid vissa produkter anges ett definierat temperaturområde (även minus grader).

HÄFTKRAFT

Symboliserar tejpens hållfasthet. Styrkan är betygsatt på skalan bredvid symbolen. Skalan är klassad från 0 till 5 . Mindre antal staplar i grå färg betyder mindre hållfasthet. Denna jämförelse är endast möjlig mellan samma produktgrupper (till exempel maskeringstejp, vävtejp, skyddstejp, ...)

HÅLLBARHET

Detta piktogram indikerar det genomsnittliga hållbarhetstiden under normala väderförhållanden

VDE

Detta piktogram visar att denna produkt testas enligt VDE på grundval av relevanta EU-direktiv, lagar, standarder och särskilda föreskrifter.

LÅGT LJUD / NO NOISE

I denna kategori av tejp finns många olika egenskaper på marknaden. Skillnaden är märks speciellt på PP-banden eftersom vissa av dem avger ett mycket högt ljud när de blir avrullade. Den här symbolen betyder att tejpen gör ett mycket lågt ljud när de blir avrullade.

DRAGSTYRKA

Detta piktogram indikerar produktens töjbarhet utan att orsaka skador, till exempel: Sprickor.

INFORMATION

NOTERA
Varje tejp måste avlägsnas omedelbart efter målningstillfällena, innan färgen hunnit torka. Alla tekniska data och rekommendationer är avsedda som en guide. Produkterna måste testas före respektive tillämpning. Skador och garantianspråk kan inte godtas för självhäftande produkter.

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för användarvägledning och webbanalys och hjälper till att göra denna webbplats bättre och mer användarvänlig.
  % 1

  Mer information finns under % 2.
X