Munkavédelem

Leírás

FESTÉSI MUNKÁKHOZ

Speciálisan a festéshez kialakított kesztyűk.

FINOMMECHANIKAI MUNKÁKHOZ

A piktogram a kesztyűk felhasználási célját szimbolizálja, fől eg műszerészek és szerelők alkalmazzák. Ezen kesztyűk esetében a hangsúly elsődlegesen és egyidejűleg a fogásbiztonsá gon, magas tapintásérzeten valamint a védelmen van.

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Az építőiparban használatos kesztyűk kategóriája (útépítés, mag as- és mélyépítés, mező- és erdőgazdálkodás).

KERTÉSZ MUNKÁKHOZ

Az itt található kesztyűk elsősorban kerti munkákhoz alkalmasak .

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOKHOZ

A reagens üveg szimbólum olyan kesztyűket jelöl, melyek speciális követelményeknek felelnek meg (pl.: oldószerálló, teljesen mártott, stb.).

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETHEZ

Az ezzel a szimbólummal rendelkező kesztyűk melegen tartják a kezeket, ujjakat és a csuk lót
alacsonyabb hőmérsékletnél is.

EGYSZERŰ KIVITELŰ KESZTYŰK

Minimális kockázatok ellen nyújtanak védelmet.

KÖZEPES KIVITELŰ KESZTYŰK

A kesztyűket minősített ellenőrző intézet vizsgálta be.

VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKUS KOCKÁZATOK ELLEN

Vizsgált paraméterek:


Kopásállóság (teljesítményfokozat 0-4)
Vágással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-4)
Továbbszakító erő (teljesítményfokozat 0-4)
Szúrással szembeni ellenállás (teljesítményfokozat 0-4)

 

Az elért teljesítményfokozatokat a piktogram alatt ebben a sorr endben adjuk meg. A „0“ azt jelenti, hogy a kesztyű nem éri el az 1-es teljesítményfokozatot. A szám helyetti „X“ jelzé s azt mutatja, hogy az adott kesztyű a megfelelő kockázat alapján nincs vizsgálva. Minél magasabb egy érték, annál jobb a vizsgálati eredmény. Például EN388 - 4121: kopásállóság 4, vágással szembeni ellenállás 1, továbbszakító erő 2, szúrással szembeni ellenállás 1

VÉDŐKESZTYŰK A HIDEG ELLEN

A következő jellemzők alapján tesztelt:


Konvektív hideg (teljesítményfokozat 0-4)
Kontakt hideg (teljesítményfokozat 0-4)
Vízáteresztő képesség (teljesítményfokozat 0-4)


Az elért teljesítményfokozatokat a piktogram alatt ebben a sorr endben adjuk meg. A „0“ azt jelenti, hogy a kesztyű nem éri el az 1-es teljesítmé nyfokozatot. A szám helyetti „X“ jelzés azt mutatja, hogy az adott kesztyű a megfelelő kockázat alapján nincs vizsgálva. Min él magasabb egy érték, annál jobb a vizsgálati er edmény. Például EN511 - X21: konvektív hideg X, kontakt hideg 2, vízáteresztő képesség 1

VÉDŐKESZTYŰK KEMIKÁLIÁK ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLEN

Ez a szabvány megállapítja a kesztyűk azon tulajdonságát, melye k a felhasználó kemikáliák és/vagy mikroorganizmusok elleni védelméhez szükségesek.

ORVOSI KESZTYŰ EGYSZERI HASZNÁLATRA.

Ez a norma az egyszer használatos orvosi kesztyűk fizikai tulajd onságainak a vizsgálati módszereit és követelményeit rögzíti, annak érdekében, hogy a használat során megfelelő védelmet garantáljon a szennyeződés ellen.

SZEMVÉDELEM

Az egyéni szemvédelem az EN 166 szabványban szabályozott. A szemüveg lencséjén és a szárán található számok és betűk a norma alapján tájékoztatást adnak a védelmi f okról, a mechanikai szilárdságról, a fénysugarakkal szembeni ellenállásról és a párásodás elleni véd elemről.

LÉGZÉSVÉDŐ KÉSZÜLÉKEK SZELEPES FÉLMASZKOK RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMHEZ (EGYSZER HASZNÁLATOS)

FFP1: alacsony finompor koncentráció ellen véd 4-szeres (4xOEL vagy 4xAPF) expozíciós határértékig* (pl. kézi vágás, csiszolás, fúrás) - de nem véd a rákkeltő és radioa ktív, valamint a levegőben található 2-3-as rizikócsoportú biológiai anyagok és enzimek ellen.

 

FFP2: közepes finompor koncentráció ellen véd 12-szeres (12xOEL vagy 10 x APF) exp. határértékig* - de nem véd a radioaktív anyagok ellen, valamint a levegőben találh ató 3-as rizikócsoportú biológiai anyagok és enzimek ellen.

 

FFP3: magas finompor- és részecskekoncentráció ellen véd, 50-szeres (50xOEL vagy 20xAPF) exp. határértékig*. *Az expozícós határérték adja meg, hogy általánosságban egy anyag mely koncentrációjánál nem várható az egészségre káros akut vagy krónikus hatás. A határértékeket a fennálló munkae gészségügyi- és toxikológiai ismeretek alapján határozzák meg.

FÜLVÉDŐ TOK

Az egyéni hallásvédelem az EN 352 szabványban szabályozott. A n orma a megadott zajcsillapítási értékeket állapítja meg, melyeket a zajszintből le kell vonni, az így kapott érték a maximálisan megengedett zajterhelést ne lépje túl.

//
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser und benutzerfreundlicher zu machen.
Akzeptieren
Wenn Sie keine Aufzeichnung wünschen können Sie diese unter Adatvédelem deaktivieren.
X