WORKSTAR Arbetshandskar

Denna kategori omfattar alla arbetshandskar för byggnadsarbeten, som kännetecknas av mekaniskt och termiskt skydd.

Legend / Description

FÖR GRÖVRE ARBETEN

Dessa handskar är lämpliga för bygg-, väg- och byggnadsarbeten

FÖR LÅGA TEMPERATURER

Handskar med detta piktogram håller händer, fingrar och handleden varma vid låga temperaturer

HANDSKAR FÖR ENKLARE ARBETE

Dessa handskar ger minimalt skydd

HANDSKAR FÖR SÄRSKILDA KRAV

Dessa handskar testas av ett accrediterat testinstitut.

SKYDDSHANDSKAR FÖR MEKANISKA RISKER

Följande parametrar testas:
Slitstyrka (Nivå 0-4), Skärmotstånd (Nivå 0-5), Rivningsresistans (Nivå 0-4), Stick/Punkteringsmotstånd (Nivå 0-4) De uppnådda nivåerna anges i denna ordning under piktogrammet.
Nivå "0" betyder att handsken inte har nått nivå 1. Markering "X" istället för ett tal indikerar att handsken inte har testats för lämplig risk. Ju högre värde desto bättre blir testresultatet. För exempel EN388-4121: nötningsbeständighet 4, bladskärningsresistens 1, rivningsresistans 2, stick/punkteringsbeständighet 1

SKYDDSHANDSKAR MOT LÅGA TEMPERATURER

Följande parametrar testas:
Konvektiv kyla (klass 0-4), Kontakt kyla (klass 0-4), Vattengenomträngning (klass 0/1) De uppnådda nivåerna anges i denna ordning under piktogrammet. Steg "0" betyder att handsken inte har nått nivå 1. Markering "X" istället för ett tal indikerar att handsken inte har testats för lämplig risk. Ju högre värde desto bättre blir testresultatet. Till exempel EN511 - X21: Konvektivt kyla X, Kontakt kyla 2, Vattengenomträngning 1

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X