CLEANSTAR Hushållshandskar

Denna kategori innehåller alla hushållshandskar.

Förklaring / beskrivning

SKYDDSHANDSKAR FÖR MEKANISKA RISKER

Följande parametrar testas:
Slitstyrka (Nivå 0-4), Skärmotstånd (Nivå 0-5), Rivningsresistans (Nivå 0-4), Stick/Punkteringsmotstånd (Nivå 0-4) De uppnådda nivåerna anges i denna ordning under piktogrammet.
Nivå "0" betyder att handsken inte har nått nivå 1. Markering "X" istället för ett tal indikerar att handsken inte har testats för lämplig risk. Ju högre värde desto bättre blir testresultatet. För exempel EN388-4121: nötningsbeständighet 4, bladskärningsresistens 1, rivningsresistans 2, stick/punkteringsbeständighet 1

HANDSKAR FÖR SKYDD AV KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

Denna standard  visar egenskaper hos handskar för att skydda användaren från kemikalier eller mikroorganismer

GLOVES FOR SPECIFIC REQUIREMENTS

Includes exclusively the risks that may cause very serios consequences such as death or irreversible damage to health relating to the following:

Substances and mixtures which are hazardous to health,

Harmful biological agents,

Ionising radiation,

Cuts by hand held chainsaws,

Harmful noise.

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för användarvägledning och webbanalys och hjälper till att göra denna webbplats bättre och mer användarvänlig.
  % 1

  Mer information finns under % 2.
X