MOUNT TAPE Montagetejp

Denna kategori visar monteringstejper. De används för montering av speglar, krokar och div.applikationer.

Förklaring / beskrivning

ANVÄNDNINGSPERIOD INOMHUS

Detta piktogram visar maximal användningsperiod inomhus. Siffran anger dagar, efter att tejpen måste tas bort från föremålet. I det här exemplet måste det tas bort efter maximalt 30 dagar

ANVÄNDNINGSPERIOD UTOMHUS

Detta piktogram anger hur lång tid tejpen kan sitta utomhus. siffran i symbolen anger dagar efter att tejpen måste tas bort. I detta exempel ska tejpen efter max. 14 dagar tas bort. Denna symbol inkluderar även UV- och väderbeständighet.

VERTIKAL DUBBELSIDIG TEJP

Detta piktogram är motsatt av ovanstående symbol och innebär att huvudanvändningen är för applikationer på vertikala ytor. Till exempel speglar, väggar, etc.

TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Denna siffra  anger max tillåten temperatur. Vid vissa produkter anges ett definierat temperaturområde (även minus grader).

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för användarvägledning och webbanalys och hjälper till att göra denna webbplats bättre och mer användarvänlig.
  % 1

  Mer information finns under % 2.
X