ALU TAPE Aluminium tejp

Aluminiumtejp är självhäftande tejp som används som tätningsmaterial i isoleringsområden och även för industriella applikationer.

Legend / Description

TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Denna siffra  anger max tillåten temperatur. Vid vissa produkter anges ett definierat temperaturområde (även minus grader).

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X