MADURO Serie

Utmärkt penselserie med god färgupptagning, hög färgavgivning och formstabil. Denna serie garanterar exakta linjer och en bra finish. Optimalt lämplig för vatten- och lösningsmedelsbaserade färger och lacker.

Legend / Description

Väggmålning

Varje pensel, som är märkt med den här bilden, är lämplig för de vanligaste mineral- och dispersionsfärgerna.

LACKER

I denna kategori är alla penslar som är lämpliga för vatten-, syntetiska harts- och akrylbaserade färger samlade

LASYR

Här är alla transparenta, halv och heltäckande  träskydd

MIXBORST

sammansatt av en blandning av natur borst och syntetisk borst

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X