SOFTCUT Slipsvampar

Slipkuddar av bästa kvaliteten för torr- och våtslipning.

Legend / Description

VATTEN

Slipppapper för användning i det fuktiga miljöer

METALL

Slipppapper för mattering och slipning av metaller

MÖBLER

Slipppapper för lackerade ytor

TRÄ

Slipppapper för allmänna träarbeten

GIPS

Slippapper för gips och gipsarbete

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X