LABSTAR Industrihandskar

Denna kategori innehåller syra- och kemikalieresistenta handskar.

Legend / Description

FOR SPECIAL REQUIREMENTS

The test tube symbol denotes gloves that meet specific r equirements (e.g., solvent resistant, fully dipped, etc.)

HANDSKAR FÖR SÄRSKILDA KRAV

Dessa handskar testas av ett accrediterat testinstitut.

SKYDDSHANDSKAR FÖR MEKANISKA RISKER

Följande parametrar testas:
Slitstyrka (Nivå 0-4), Skärmotstånd (Nivå 0-5), Rivningsresistans (Nivå 0-4), Stick/Punkteringsmotstånd (Nivå 0-4) De uppnådda nivåerna anges i denna ordning under piktogrammet.
Nivå "0" betyder att handsken inte har nått nivå 1. Markering "X" istället för ett tal indikerar att handsken inte har testats för lämplig risk. Ju högre värde desto bättre blir testresultatet. För exempel EN388-4121: nötningsbeständighet 4, bladskärningsresistens 1, rivningsresistans 2, stick/punkteringsbeständighet 1

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X