MEDSTAR Engångshandskar

 


Denna kategori omfattar alla icke-sterila engångshandskar, vilka kännetecknas av hög nötningsbeständighet och kan användas med mat.

Förklaring / beskrivning

HANDSKAR FÖR SKYDD AV KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

Denna standard  visar egenskaper hos handskar för att skydda användaren från kemikalier eller mikroorganismer

MEDISKA HANDSKAR FÖR ENGÅNGSBRUK

Denna standard anger krav och testmetoder för fysikaliska egenskaper hos medicinska handskar för engångsbruk. Detta säkerställer ett adekvat skydd mot kontaminering under användningen

GLOVES FOR SPECIFIC REQUIREMENTS

Includes exclusively the risks that may cause very serios consequences such as death or irreversible damage to health relating to the following:

Substances and mixtures which are hazardous to health,

Harmful biological agents,

Ionising radiation,

Cuts by hand held chainsaws,

Harmful noise.

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för användarvägledning och webbanalys och hjälper till att göra denna webbplats bättre och mer användarvänlig.
  % 1

  Mer information finns under % 2.
X