Artykuły BHP

legenda / opis

DO PRAC MALARSKICH

Rękawice rekomendowane dla branży malarskiej

DO PRAC PRECYZYJNYCH

Piktogram ten wskazuje na przeznaczenie danych rękawic głównie dla mechaników oraz instalatorów. Rękawice te zapewniają dobrą chwytność oraz wyczucie i precyzję, a także stanowią ochronę dla dłoni

DO CIĘŻKICH PRAC BUDOWLANYCH

Chodzi tutaj o rękawice służące do prac w przemyśle budowlanym (budownictwo drogowe, mieszkaniowe, rolnictwo i leśnictwo)

DO PRAC OGRODNICZYCH

W tej grupie znajdują się rękawice przeznaczone głównie do prac ogrodniczych

DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

Symbol z probówką umieszczony jest przy rękawicach, które spełniają określone wymagania (np. są odporne na rozpuszczalniki, całkowicie powlekane, itp.)

DO NISKICH TEMPERATUR

Rękawice z tym piktogramem w niskich temparaturach utrzymują ciepło rąk, palców i nadgarstków

RĘKAWICE O NISKIM POZIOMIE OCHRONY

Stanowią ochronę przed minimalnymi urazami

RĘKAWICE O ŚREDNIM POZIOMIE OCHRONY

Rękawice sprawdzone przez akredytowany instytut badawczy

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED URAZAMI MECHANICZNYMI

Kontrolowane są następujące parametry: odporność na ścieranie (skala 0-4), odporność na przecięcia (skala 0-5), odporność na rozdzieranie (skala 0-4), odporność na przekłucia (skala 0-4). Osiągnięte poziomy odporności są podawane pod piktogramem: 0 oznacza, że poziom ochrony 1 nie został osiągnięty. Oznaczenie X zamiast liczby oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane pod kątem danego ryzyka. Im wyższa wartość, tym lepszy wynik testu.
Przykład EN388 - 4121: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcia 1, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucia 1.

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM

Kontrolowane są nastepujące parametry odporności: na zimno konwekcyjne (skala 0-4), na zimno stykowe (skala 0-4), na przenikalność wody (skala 0/1). Osiągnięte poziomy odporności są podawane pod piktogramem: 0 oznacza, że poziom ochrony 1 nie został osiągnięty. Oznaczenie X zamiast liczby oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane pod kątem danego ryzyka. Im wyższa wartość, tym lepszy wynik testu.
Przykład EN511 - X21: odporność na zimno konwekcyjne X, odporność na zimno stykowe 2, odporność na przenikalność wody 1.

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I BIOLOGICZNYMI

Norma ta określa właściwości rękawic wymagane do ochrony użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub drobnoustrojami.

RĘKAWICZKI MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Norma ta określa wymagania i metody badawcze dotyczące fizycznych właściwości rękawic medycznych /jednorazowych/, pod kątem opowiedniej ochrony przed zanieczyszczeniami.

OCHRONA WZROKU

Ochrona indywidualna wzroku przed różnymi zagrożeniami została uregulowana w normie EN 166. Liczby i litery, znajdujące się na szkłach i oprawkach, informują o poziomie ochrony, odporności mechanicznej, wytrzymałości, odporności na łuk elektryczny oraz na zaparowanie.

ŚRODKI OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO PÓŁMASKI FILTRUJĄCE DO OCHRONY PRZED NIEBEZPIECZNYMI CZĄSTECZKAMI

FFP1: ochrona przed pyłem/substancjami szkodliwymi w aerozolach, do 4-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia w miejscu pracy (NDS). Brak ochrony przed substancjami rakotwórczymi, radioaktywnymi oraz zanieczyszczeniami biologicznymi powietrza z grupy ryzyka zawodowego 2 i 3, a także przed enzymami.
FFP2: ochrona przed pyłem/substancjami szkodliwymi w aerozolach, do 10-krotnej wartości NDS. Brak ochrony przed substancjami radioaktywnymi oraz zanieczyszczeniami biologicznymi powietrza z grupy ryzyka zawodowego 3, a także przed enzymami.
FFP3: ochrona przed pyłem/substancjami szkodliwymi w aerozolach, do 30-krotnej wartości NDS.
NDS określa stężenie substancji niebezpiecznej, której oddziaływanie na pracownika w czasie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ostrego lub chronicznego pogorszenia stanu zdrowia. Wartości graniczne opierają się na badaniach toksykologicznych oraz z zakresu medycyny pracy.

OCHRONA SŁUCHU

Ochrona słuchu przed czynnikami szkodliwymi uregulowana została w normie EN 352. Norma ta ustala wartości tłumienia dźwięków, które obniżają natężenie hałasu do takiego poziomu, aby najwyższy dopuszczalny poziom hałasu nie został przekroczony.

//
Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do analiz internetowych oraz pomagają uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika.
Akceptuję

Więcej informacji można znaleźć w Ochrona danych.
X