TOCO serie

Denna kategori innehåller ett urval av skrapor som kan användas för att avlägsna försegling, färg och limrester.

Legend / Description

STÅLKVALITET

Ju fler rutor som är fyllda,  ju högre är stålets kvalitet.

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X