Artykuły ścierne

legenda / opis

TKANINA

Papier ścierny wzmocniony specjalnym nośnikiem tkanym

WODA

Papier ścierny do stosowania na mokro

AUTO, WYKOŃCZENIE

Papier ścierny do delikatnych prac lakierniczych - wykończeniowych

AUTO, SZLIFOWANIE

Papier ścierny do szlifowania przy pracach lakierniczych /karoseryjnych/

METAL

Papier ścierny do metalu

KRZESŁO

Papier ścierny do powierzchni lakierowanych

DREWNO

Papier ścierny do prac stolarskich

GIPSOKARTON

Papier ścierny do stosowania na sucho, także do gipsu

MURY, ŚCIANY

Papier ścierny do szlifowania zgrubnego, np. przy pracach murarskich

ELASTYCZNOŚĆ

Papier ścierny na bardzo cienkim i wysokoelastycznym nośniku

NASYP ZAMKNIĘTY

Oznacza, że ziarno ścierne jest rozmieszczone gęsto i pokrywa praktycznie 100% podłoża nośnego. Nie ma żadnych przerw pomiędzy ziarnami, w związku z tym ścierniwo jest bardziej agresywne i umożliwia lepsze wykończenie szlifowanej powierzchni. Zalecane jest do obróbki materiałów twardych, takich jak: drewno liściaste, metale, lakiery, itp.

NASYP PÓŁOTWARTY

Oznacza, że ziarno ścierne jest rozmieszczone w taki sposób, że pokrywa 70-80% podłoża nośnego. Ścierniwo z takim nasypem jest mniej agresywne w obróbce niż to z nasypem zamkniętym. Zalecane jest do szlifowania metali kolorowych, tworzyw sztucznych, drewna, itp. Zasadniczo stosuje się je wszędzie tam, gdzie występuje zwiększona ilość pyłu ściernego

NASYP OTWARTY

Oznacza, że ziarno ścierne pokrywa ok. 50% podłoża nośnego - występują relatywnie duże odległości pomiędzy ziarnami, co pozwala na uniknięcie efektu „zapychania” się papieru ściernego i wygodniejszą pracę, jednak kosztem dłuższego czasu pracy oraz mniej dokładnej obróbki powierzchni. Ścierniwo z takim nasypem jest zalecane do szlifowania miękkiego drewna, metali miękkich, oraz wszędzie tam, gdzie występuje duża ilość pyłu ściernego

//
Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do analiz internetowych oraz pomagają uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika.
Akceptuję

Więcej informacji można znaleźć w Ochrona danych.
X