Brusivo

Popis

Tkanina

Brúsny papier je spevnený špeciálnym nosičom z tkaniny

VODA
Brúsny papier pre použitie vo vlhkom prostredí
AUTO, DOKONČUJÚCE PRÁCE

Brúsny papier pre stredné brúsenie a jemné lakovanie. B. Dokončiť

AUTO, HRUBÉ BRÚSENIE

Brúsny papier pre základy a karosériu

KOV

Brúsny papier na zdrsnenie a brúsenie kovov

STOLIČKY

Brúsny papier pre lakované povrchy

DREVO

Brúsny papier pre práce s drevom

SADROKARTON

Brúsny papier pre sadrokartónové a omietkové práce

STENY A MÚRY
Brúsny papier pre drsnú prácu, ako napr. v murive
FLEXIBILNĚ

Vysokoflexibilné brúsivo

ZATVORENÉ ZRNO

V uzavretej disperzii sú zrná blízko seba, takže celý nosič zrna je pokrytý brúsnymi zrnami. Brúsne materiály, ktoré majú uzatvorenú disperziu, prichádzajú v brúsení napr. Používa sa tvrdé drevo a podobné tvrdé povrchy.

POLO ZATVORENÉ ZRNO

Pri čiastočne otvorenom rozprašovaní sú zrná oddelené, takže približne 70 - 80% nosiča obilia je pokrytá abrazívnymi zrnami. Brúsivá s čiastočne otvoreným rozptylom sa vyskytujú počas drvenia napr. Farby, Kunstst otvorené a použité kovy. Vo všeobecnosti vždy, keď je potrebné vykonať prácu so zvýšeným odstraňovaním materiálu.

OTVORENÉ ZRNO

V otvorenom rozprašovaní sú zrná ďaleko od seba, takže len asi polovica nosiča obilia je pokrytá abrazívnymi zrnami. Brúsivá s otvoreným rozptylom sa okrem iného nachádzajú pri brúsení napr. Použitie mäkkého dreva. Všeobecne platí, že vždy, keď je potrebné vykonať prácu s vysokým odstránením materiálu.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X