AERO dýchací masky

Tato kategorie obsahuje ochranné masky s účinnou filtrací a s vysokým komfortem nošení díky tvarovatelnému nosnímu pásku.

Legenda / Popis

DÝCHACÍ MASKY, RESPIRÁTORY, FILTRAČNÍ POLOMASKY K OCHRANĚ PŘED PEVNÝMI ČÁSTICEM

FFP1: chrání před jemným prachem až do 4 násobku hraničních hodnot - nechrání před rakovinotvornými a radiokativními látkami, jako ve vzduchu poletujícími biologickými látkami v rizikové skupině 2 a 3 a enzymy.
FFP2: chrání před jemným prachem až do 10-ti násobku hraničních hodnot - nechrání před rakovinotvornými a radiokativními látkami, jako ve vzduchu poletujícími biologickými látkami v rizikové skupině 3 a enzymy.
FFP3: chrání před jemným prachem až do 30-ti násobku hraničních hodnot.
Limitní hraniční hodnoty na pracovišti uvádí, jaká akutní nebo chronická koncentrace škodlivých látek nemůže všeobecně zapůsobit na zdraví. Hraniční hodnoty vycházejí z doposud známých pracovně medicinských a toxikologických poznatků.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Ochrana osobních údajů.
X