AERO Beskyttelsesmasker

Denne kategori indeholder alle beskyttelsesmasker med høj bærekomfort, gennem justerbar næsebro og effiktiv filtrering.

Beskrivelse

Åndedrætsværn, filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler

FFP1: Beskytter med fint støv op til 4 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod kræftfremkaldende og radioaktive stoffer samt luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 2 og 3 samt enzymer.

FFP2: Beskytter mod fint støv op til 10 gange grænseværdien - ingen beskyttelse mod radioaktive stoffer og luftbårne biologiske stoffer i risikogruppe 3 og enzymer.

FFP3: Beskytter mod fint støv op til 30 gange grænseværdien.

Grænseværdien for erhvervsmæssig udsættelse (OEL) angiver den koncentration, hvor et stofs akutte eller kroniske sundhedsskadelige virkninger i almindelighed ikke forventes. Grænseværdierne er baseret på eksisterende arbejdsmiljømæssige og toksikologiske fund.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
acceptere

More information can be found under Databeskyttelse.
X