AERO Maseczki ochronne

Ta kategoria obejmuje maski ochronne o wysokim komforcie noszenia, dzięki regulowanym noskom, ze skuteczną filtracją.

legenda / opis

ŚRODKI OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO PÓŁMASKI FILTRUJĄCE DO OCHRONY PRZED NIEBEZPIECZNYMI CZĄSTECZKAMI

FFP1: ochrona przed pyłem/substancjami szkodliwymi w aerozolach, do 4-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia w miejscu pracy (NDS). Brak ochrony przed substancjami rakotwórczymi, radioaktywnymi oraz zanieczyszczeniami biologicznymi powietrza z grupy ryzyka zawodowego 2 i 3, a także przed enzymami.
FFP2: ochrona przed pyłem/substancjami szkodliwymi w aerozolach, do 10-krotnej wartości NDS. Brak ochrony przed substancjami radioaktywnymi oraz zanieczyszczeniami biologicznymi powietrza z grupy ryzyka zawodowego 3, a także przed enzymami.
FFP3: ochrona przed pyłem/substancjami szkodliwymi w aerozolach, do 30-krotnej wartości NDS.
NDS określa stężenie substancji niebezpiecznej, której oddziaływanie na pracownika w czasie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ostrego lub chronicznego pogorszenia stanu zdrowia. Wartości graniczne opierają się na badaniach toksykologicznych oraz z zakresu medycyny pracy.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptuję

More information can be found under Ochrona danych.
X