AERO Andningsskydd

Denna kategori innehåller alla skyddsmaskar med hög bärkomfort med en justerbar näsbygel och effektiv filtrering.

Legend / Description

ANDNINGSSKYDD, FILTRERANDE HALVMASKER FÖR SKYDD MOT PARTIKLAR

FFP1: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 4x Gränsvärdet, ingen effekt mot cancerframkallande och radioaktiva ämnen samt luftburna biologiska ämnen i riskgrupperna 2 och 3 samt enzymer.


FFP2: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 10x Gränsvärdet, ingen inverkan mot radioaktiva ämnen och luftburna biologiska ämnen i riskgrupp 3 samt enzymer.


FFP3: skyddar mot fint damm i koncentrationer upp till 30x Gränsvärdet.
Den högsta tillåtna koncentrationen visar att koncentrationen från ett ämne som är akut eller kroniskt skadligt för hälsan i allmänhet inte förväntas. Gränsvärdena baseras på befintlig arbetshälsa och toxikologiska fynd.

 

 

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X