VOLT Isolertejp

Denna kategori innehåller alla elektriska isoleringstejper av PVC.

Legend / Description

TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Denna siffra  anger max tillåten temperatur. Vid vissa produkter anges ett definierat temperaturområde (även minus grader).

VDE

Detta piktogram visar att denna produkt testas enligt VDE på grundval av relevanta EU-direktiv, lagar, standarder och särskilda föreskrifter.

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X