VOLT izolačné pásky

Táto kategória obsahuje elektroizolačné pásky z PVC.

Popis

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia pásky. U niektorej pásky je tiež vydefinované teplotné rozpätie (aj stupne mínus).

VDE

Tento piktogram naznačuje, že tento výrobok bol testovaný podľa VDE na základe príslušných smerníc EÚ, zákonov, noriem a osobitných ustanovení

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X