VOLT Taśmy izolacyjne

Kategoria ta obejmuje taśmy elektroizolacyjne z PVC.

legenda / opis

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY

Ten symbol definiuje max. temperaturę, na jaką taśma jest odporna. W odniesieniu do wielu produktów, definiowany jest w tym miejscu zakres temperatur (także temperatury ujemne).

VDE

Ten piktogram oznacza, że zgodnie z wymogami VDE, produkt został sprawdzony pod kątem zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE, ustawami, przepisami szczególnymi i normami

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptuję

More information can be found under Ochrona danych.
X