Lepiace pásky

Popis

DOBA POUŽITIA V INTERIÉRI

Tento piktogram znázorňuje dobu, počas ktorej je páska nalepená na povrchu pri použití v interiéri. Číslice v symbole určujú dobu v dňoch, po uplynutí ktorej je nutné pásku odtrhnúť. V tomto prípade musí byť páska odstránená najneskôr do 30 dní od nalepenia.

DOBA POUŽITIA V EXTERIÉRI

Tento piktogram znázorňuje dobu, počas ktorej môže byť páska nalepená na povrchu pri použití vo vonkajšom prostredí. Číslice v symbole určujú dobu v dňoch, po uplynutí ktorých je nutné pásku odstrániť. V tomto prípade musí byť páska odstránená najneskôr do 14 dní od nalepenia. Tento symbol tiež zahŕňa odolnosť voči UV žiareniu a odolnosť voči poveternostným vplyvom.

DOBA POUŽITIA

Tento piktogram znázorňuje dobu, po ktorú môže byť páska nalepená na povrchu. Číslica v symbole určuje dobu v dňoch, po uplynutí ktorej je nutné pásku odstrániť. V tomto prípade musí byť páska odstránená najneskôr do 1 dňa od nalepenia.

NOSIČ TKANINA

Toto znamená, že materiálovým nosičom lepiacej pásky je tkanina.

OBOJSTRANNE LEPIACE PÁSKY HORIZONTÁLNE

Tento piktogram znamená, že sa jedná o obojstranne lepiacu pásku. Znázornenie pásky je horizontálne a to znamená, že hlavné použitie je určené na vodorovné povrchy napr. koberce atď.

OBOJSTRANNE LEPIACE PÁSKY VERTIKÁLNE

Symbol znázorňuje vertikálne nalepenie pásky,  čo znamená, že hlavné použitie je určené
na zvislé povrchy ako napr. zrkadlá, háčiky.

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia pásky. U niektorej pásky je tiež vydefinované teplotné rozpätie (aj stupne mínus).

LEPIACA SILA

Označuje lepiacu silu lepiacej pásky. Na stupnici vedľa symbolu je uvedená hodnota. Menej šedých políčok znamená nízku lepivosť, viac sivých políčok znamená vysokú lepivosť. Lepiaca sila je charakteristická vždy pre rovnaký druh tovaru a nemožno ju porovnávať s ostatnými skupinami
(napr. papierová, tkaninová, stavebné lepiaca páska, ...)

Nalepenie

Tento piktogram označuje priemernú použiteľnosť za normálnych poveternostných podmienok

VDE

Tento piktogram naznačuje, že tento výrobok bol testovaný podľa VDE na základe príslušných smerníc EÚ, zákonov, noriem a osobitných ustanovení

Nehlučná/bezhlučná

Existuje niekoľko úrovní kvality obalových pások, najmä v prípade PP pások sú pásky s veľmi silným hlukom odbaľovania. Tento symbol znamená, že páska môže byť veľmi tichá.

STRETCH

This pictogram indicates the stretchability of the product, without causing damage, for example: Cracks.

informations

NOTE
Every adhesive tape has to be removed immediately after the painting jobs. In best case, if the tape is still slightly wet. All technical data and recommendations are intended as a guide. The products have to be tested for their respective application. Damage and warranty claims can not be accepted for self-adhesive products.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X