WORKSTAR pracovné rukavice

Táto kategória obsahuje všetky pracovné rukavice na stavebné práce. Poskytujú vynikajúcu mechanickú a termickú ochranu.

Popis

PRE ŤAŽKÉ STAVEBNÉ PRÁCE

Rukavice vhodné pre stavebné a cestné práce

PRE NÍZKE TEPLOTY

Rukavice s týmto piktogramom udržujú ruky, prsty a dokonca ja zápästia v teple aj pri nízkych teplotách

RUKAVICE NA ŽIADNE ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY

Tieto rukavice poskytujú ochranu pri minimálnych rizikách

RUKAVICE PRE ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY

Rukavice sú otestované notifikovaných skúšobným ústavom

OCHANNÉ RUKAVICE PRE MECHANICKÉ RIZIKO

Sú testované na nasledujúce parametre:

Odolnosť proti oteru ( úroveň 0-4 ), Odolnosť proti porezaniu ( úroveň 0-5 ), Odolnosť proti roztrhnutiu ( úroveň 0-4 ), Odolnosť proti prerazeniu ( úroveň 0-4 ). Dosiahnuté úrovne sú v tomto poradí pod piktogramom.

Úroveň o znamená, že rukavice nedosiahli úroveň 1. Písmeno „X“ namiesto čísla znamená, že rukavice neboli testované na príslušné riziko. Čím je hodnota vyššia, tým je výsledok testu lepší. Napríklad EN388-4121: odolnosť proti oteru 4, odolnosť proti porezaniu 1, odolnosť proti roztrhnutiu 2, Odolnosť proti prerazeniu 1

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI NÍZKYM TEPLOTÁM

Sú testované na nasledujúce parametre:

Konvenčný chlad ( trieda 0-4 ), kontaktný chlad ( trieda 0-4 ), Penetrácia vody ( trieda 0/1 ). Dosiahnuté úrovne sú uvedené v tomto poradí pod piktogramom. Úroveň „0“ znamená, že rukavice nedosiahla úroveň 1. Písmeno „X“ namiesto čísla znamená, že rukavice neboli testované na príslušné riziko. Čím je hodnota vyššia, tým je výsledok testu lepší. Napríklad EN511- X21: konvenčný chlad X, kontaktný chlad 2, Penetrácia vody 1

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X