MEDSTAR jednorazové rukavice

Táto kategória obsahuje všetky nesterilné jednorazové rukavice, ktoré sú vďaka svojej vysokej odolnosti proti oderu vhodné pre použitie v potravinárstve.

Popis

RUKAVICE PRE OCHRANU PRED CHEMIKÁLIAMI A MIKROORGANIZMAMI

Táto norma špecifikuje charakteristiky rukavíc na ochranu pred chemikáliami a mikroorganizmami.

LEKÁRSKE RUKAVICE NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITIE

Táto norma špecifikujem požiadavky a testovacie metódy fyzikálnych vlastností zdravotníckych rukavíc na jednorazové použite. Tým je zabezpečená primeraná ochrana pred kontamináciou počas použitia.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X