Täckande / Avfallspåsar

Legend / Description

HÄFTKRAFT

Symboliserar tejpens hållfasthet. Styrkan är betygsatt på skalan bredvid symbolen. Skalan är klassad från 0 till 5 . Mindre antal staplar i grå färg betyder mindre hållfasthet. Denna jämförelse är endast möjlig mellan samma produktgrupper (till exempel maskeringstejp, vävtejp, skyddstejp, ...)

VÄDERBESTÄNDIGHET

VÄDERBESTÄNDIGHET
Denna symbol betyder att denna produkt kan användas utomhus och är därför väderbeständig. Detta inkluderar en UV-, fukt- och temperaturbeständighet. Skalan anger hur mycket produkten är väderbeständig. Ju mer färgade staplar, ju högre är väderbeständigheten.

ÖLJETTAVSTÅND

För presenningar med öljetter anges avståndet mellan öljetterna.

ARBETSTEMPERATUR

Denna information definierar det temperaturområde där produkten ska behandlas.

information

LDPE / PE-LD    =   Polyethylen låg densitet
HDPE / PE-HD  =  Polyethylen hög densitet

 

MATERIALTJOCKLEK
Tjockleken anges vid folierna med MY (1 min = 0,001 m m) och vid presenningar med g / m².
 
INFORMATION
S i produktbeskrivningen (t ex S 90) definierar materialtjockleken.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X