Zakrývací materiál

Popis

LEPIACA SILA

Označuje lepiacu silu lepiacej pásky. Na stupnici vedľa symbolu je uvedená hodnota. Menej šedých políčok znamená nízku lepivosť, viac sivých políčok znamená vysokú lepivosť. Lepiaca sila je charakteristická vždy pre rovnaký druh tovaru a nemožno ju porovnávať s ostatnými skupinami
(napr. papierová, tkaninová, stavebné lepiaca páska, ...)

WEATHER RESISTANCE

This symbole means that this product can be used outdoor and thus it is weather resistant. This includes an UV-, moisture- and temperature resistance. The scale indicates how much the product is weather-resistant. The more colored bars, the higher the weather resistance.

EYELETS DISTANCE

For tarpaulins with eyelets, the distance between the eyelets is indicated.

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia

information

LDPE / PE-LD = Polyethylen nízkej hustoty
HDPE / PE-HD = Polyethylen vysokej hustoty

 

MATERIALSTÄRKE
Pre fólie sú uvedené my-hrúbka (1 my = 0,001 mm), pre tkaniny plošná hmotnosť g/m2.

 

HINWEIS
Das S bei der Produktbezeichnung (z.B. S 90) definiert die Materialstärke bzw. Dicke des Materials

Označenie S v označení výrobku (napr. S 90) definuje hrúbku materiálu materiálu

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptovať

More information can be found under Ochrana dát.
X