SILENTIUM Hörselskydd

Produkterna i denna grupp ger skydd mot höga ljudbelastningar


 

Legend / Description

KAPSLADE HÖRSELSKYDD

Alla hörselskydd omfattas av EN 352. Denna standard specificerar de angivna isoleringsvärdena som tas från bullernivån så att de inte överskrider den högsta tillåtna ljudnivån

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X