SILENTIUM Ochrona słuchu

W tej kategorii znajdują się produkty chroniące słuch przed wysokim poziomem hałasu.

legenda / opis

OCHRONA SŁUCHU

Ochrona słuchu przed czynnikami szkodliwymi uregulowana została w normie EN 352. Norma ta ustala wartości tłumienia dźwięków, które obniżają natężenie hałasu do takiego poziomu, aby najwyższy dopuszczalny poziom hałasu nie został przekroczony.

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Akceptuję

More information can be found under Ochrona danych.
X