MEDSTAR Engångshandskar

 


Denna kategori omfattar alla icke-sterila engångshandskar, vilka kännetecknas av hög nötningsbeständighet och kan användas med mat.

Legend / Description

HANDSKAR FÖR SKYDD AV KEMIKALIER OCH MIKROORGANISMER

Denna standard  visar egenskaper hos handskar för att skydda användaren från kemikalier eller mikroorganismer

MEDISKA HANDSKAR FÖR ENGÅNGSBRUK

Denna standard anger krav och testmetoder för fysikaliska egenskaper hos medicinska handskar för engångsbruk. Detta säkerställer ett adekvat skydd mot kontaminering under användningen

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X