Verktyg

Legend / Description

SYNTET
 
sammansatt av rena syntetiska fiberborst
MIXBORST

sammansatt av en blandning av natur borst och syntetisk borst

NATUR

sammansatt av rena natur borst (som svinborst, oxhår, mårdhår etc.)

STÅLKVALITET

Ju fler rutor som är fyllda,  ju högre är stålets kvalitet.

BLADSKÄRPA

Skarpare klingblad på grund av en dubbel slipning

KRAFTFÖRHÅLLANDE FOGPISTOL

Sifferindikationen bredvid symbolen anger förhållandet mellan kraftöverföring och kolv.

ROSTFRI

Rostfritt stål

Information

FÖRKORTNING PÅ MIXER
AM  - lämplig för lim
PM   - lämplig för färger
MM - lämplig för gips
 
TKB - TÄNDER PÅ SPACKLAR
Varje spackelskrapa är märkt med en bokstav följt av ett tal och anger form och djup på varje tand. A1 till A5 och B1 till B17 betecknar triangulära tänder i olika storlekar. C1 till C5 är rektangulära tänder.

OMRÖRARE FÖR FLYTANDE MATERIAL

Denna produkt används för att blanda tunnflytande material.

OMRÖRARE FÖR KRAFTIGA MATERIAL

Denna produkt används för att blanda tjockfytande material

OMRÖRARE FÖR FASTA MATERIAL

Prudukten är till blandning av fasta material

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X