ALU TAPE Aluminium tejp

Aluminiumtejp är självhäftande tejp som används som tätningsmaterial i isoleringsområden och även för industriella applikationer.

Legend / Description

TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Denna siffra  anger max tillåten temperatur. Vid vissa produkter anges ett definierat temperaturområde (även minus grader).

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X