SOFTCUT Slipsvampar

Slipkuddar av bästa kvaliteten för torr- och våtslipning.

Legend / Description

VATTEN

Slipppapper för användning i det fuktiga miljöer

METALL

Slipppapper för mattering och slipning av metaller

MÖBLER

Slipppapper för lackerade ytor

TRÄ

Slipppapper för allmänna träarbeten

GIPS

Slippapper för gips och gipsarbete

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X