EASYROLL Slippapper på rulle

Slippapper på en rulle för torra slipningstillämpningar

Legend / Description

VATTEN

Slipppapper för användning i det fuktiga miljöer

AUTO, FINISH

Slipppapper för mellanlslipning och finare lackarbete / finish

MÖBLER

Slipppapper för lackerade ytor

GIPS

Slippapper för gips och gipsarbete

MUR / VÄGG

Slippapper för grovt arbete, såsom t.ex. i murverk

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X