MOPSTER Serie

I den här kategorin är alla gatuborstar samlade, som används för grov smuts och grus.

Legend / Description

ELASTON

Värmebeständig, bra mekaniska egenskaper, våtstyrka, dimensionsstabil, resistent mot tunna syror, bensin, olja, alkohol och organiska lösningsmedel. För grov och våt smuts främst för utomhusbruk

PIASSAVA

Grov naturfiberblandning, vattentät och värmebeständig, blandad och förberedd för hand. För mycket grov smuts och arbete med asfalt och bitumen på vägar

This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X