VIEW Skyddsglasögon

Denna kategori innehåller säkerhetsglasögon med hög bärkomfort, sidoskydd och flexibel näsbygel.

Legend / Description

ÖGONSKYDD

Hela personliga ögonskyddsutrustning är standardiserad i EN166. Enligt denna standard ger siffror och bokstäver på glasögonen och bärramen information om skyddsnivån, mekanisk hållfasthet, ljusbågens motstånd och dimbildning av ögonskydd

//
This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly.
Accept

More information can be found under Privacy Policy.
X