Zakrývací materiál

Popis

DOBA POUŽITIA V INTERIÉRI

Tento piktogram znázorňuje dobu, počas ktorej je páska nalepená na povrchu pri použití v interiéri. Číslice v symbole určujú dobu v dňoch, po uplynutí ktorej je nutné pásku odtrhnúť. V tomto prípade musí byť páska odstránená najneskôr do 30 dní od nalepenia.

LEPIACA SILA

Označuje lepiacu silu lepiacej pásky. Na stupnici vedľa symbolu je uvedená hodnota. Menej šedých políčok znamená nízku lepivosť, viac sivých políčok znamená vysokú lepivosť. Lepiaca sila je charakteristická vždy pre rovnaký druh tovaru a nemožno ju porovnávať s ostatnými skupinami
(napr. papierová, tkaninová, stavebné lepiaca páska, ...)

ODOLNOSŤ VOČI VPLYVOM POČASIA

Tento symbol znamená, že výrobok sa môže používať vonku, a preto je odolný voči poveternostným vplyvom. Zahŕňa to UV, vlhkosť a tiež určitú tepelnú odolnosť. Stupnica udáva, do akej miery je výrobok odolný voči poveternostným vplyvom. Čím viac farebných pruhov, tým vyššia je odolnosť proti poveternostným vplyvom

ROZOSTUP OČIEK

Pre textilné plachty s očkami sa tu určuje stredová vzdialenosť očiek

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia

information

LDPE / PE-LD = Polyethylen nízkej hustoty
HDPE / PE-HD = Polyethylen vysokej hustoty

 

MATERIALSTÄRKE
Pre fólie sú uvedené my-hrúbka (1 my = 0,001 mm), pre tkaniny plošná hmotnosť g/m2.

 

HINWEIS
Das S bei der Produktbezeichnung (z.B. S 90) definiert die Materialstärke bzw. Dicke des Materials

Označenie S v označení výrobku (napr. S 90) definuje hrúbku materiálu materiálu

Preložiť z: angličtina
181/5000
Táto stránka používa cookies. Súbory cookie sa používajú na usmerňovanie používateľov a analýzu webu a pomáhajú vylepšiť a spríjemniť používanie tejto webovej stránky.
1%

Viac informácií nájdete pod% 2.
X