VOLT izolačné pásky

Táto kategória obsahuje elektroizolačné pásky z PVC.

Popis

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia pásky. U niektorej pásky je tiež vydefinované teplotné rozpätie (aj stupne mínus).

VDE

Tento piktogram naznačuje, že tento výrobok bol testovaný podľa VDE na základe príslušných smerníc EÚ, zákonov, noriem a osobitných ustanovení

Preložiť z: angličtina
181/5000
Táto stránka používa cookies. Súbory cookie sa používajú na usmerňovanie používateľov a analýzu webu a pomáhajú vylepšiť a spríjemniť používanie tejto webovej stránky.
1%

Viac informácií nájdete pod% 2.
X