MEDSTAR jednorazové rukavice

Táto kategória obsahuje všetky nesterilné jednorazové rukavice, ktoré sú vďaka svojej vysokej odolnosti proti oderu vhodné pre použitie v potravinárstve.

Popis

RUKAVICE PRE OCHRANU PRED CHEMIKÁLIAMI A MIKROORGANIZMAMI

Táto norma špecifikuje charakteristiky rukavíc na ochranu pred chemikáliami a mikroorganizmami.

LEKÁRSKE RUKAVICE NA JEDNORÁZOVÉ POUŽITIE

Táto norma špecifikujem požiadavky a testovacie metódy fyzikálnych vlastností zdravotníckych rukavíc na jednorazové použite. Tým je zabezpečená primeraná ochrana pred kontamináciou počas použitia.

RUKAVICE S VYSOKOU OCHRANOU

zahŕňa tie riziká, ktoré môžu mať veľmi vážne následky, ako napr. látky a zmesi nebezpečné pre zdravie, škodlivé biologické látky, ionizujúce žiarenie, rezy z ručných reťazových píl, škodlivý hluk

Preložiť z: angličtina
181/5000
Táto stránka používa cookies. Súbory cookie sa používajú na usmerňovanie používateľov a analýzu webu a pomáhajú vylepšiť a spríjemniť používanie tejto webovej stránky.
1%

Viac informácií nájdete pod% 2.
X