Zakrývacií materiál

Do tejto skupiny patria všetky zakrývacie rúna na podlahu, zakrývacie fólie na sklenené plochy a protiprachové dvere.

Popis

DOBA POUŽITIA V INTERIÉRI

Tento piktogram znázorňuje dobu, počas ktorej je páska nalepená na povrchu pri použití v interiéri. Číslice v symbole určujú dobu v dňoch, po uplynutí ktorej je nutné pásku odtrhnúť. V tomto prípade musí byť páska odstránená najneskôr do 30 dní od nalepenia.

LEPIACA SILA

Označuje lepiacu silu lepiacej pásky. Na stupnici vedľa symbolu je uvedená hodnota. Menej šedých políčok znamená nízku lepivosť, viac sivých políčok znamená vysokú lepivosť. Lepiaca sila je charakteristická vždy pre rovnaký druh tovaru a nemožno ju porovnávať s ostatnými skupinami
(napr. papierová, tkaninová, stavebné lepiaca páska, ...)

ODOLNOSŤ VOČI VPLYVOM POČASIA

Tento symbol znamená, že výrobok sa môže používať vonku, a preto je odolný voči poveternostným vplyvom. Zahŕňa to UV, vlhkosť a tiež určitú tepelnú odolnosť. Stupnica udáva, do akej miery je výrobok odolný voči poveternostným vplyvom. Čím viac farebných pruhov, tým vyššia je odolnosť proti poveternostným vplyvom

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia

Preložiť z: angličtina
181/5000
Táto stránka používa cookies. Súbory cookie sa používajú na usmerňovanie používateľov a analýzu webu a pomáhajú vylepšiť a spríjemniť používanie tejto webovej stránky.
1%

Viac informácií nájdete pod% 2.
X