TWIN TAPE obojstranné pásky

Vysoko kvalitná, obojstranne lepiaca páska, na mnohopočetné spôsoby použitia.

Popis

DOBA POUŽITIA V EXTERIÉRI

Tento piktogram znázorňuje dobu, počas ktorej môže byť páska nalepená na povrchu pri použití vo vonkajšom prostredí. Číslice v symbole určujú dobu v dňoch, po uplynutí ktorých je nutné pásku odstrániť. V tomto prípade musí byť páska odstránená najneskôr do 14 dní od nalepenia. Tento symbol tiež zahŕňa odolnosť voči UV žiareniu a odolnosť voči poveternostným vplyvom.

NOSIČ TKANINA

Toto znamená, že materiálovým nosičom lepiacej pásky je tkanina.

OBOJSTRANNE LEPIACE PÁSKY HORIZONTÁLNE

Tento piktogram znamená, že sa jedná o obojstranne lepiacu pásku. Znázornenie pásky je horizontálne a to znamená, že hlavné použitie je určené na vodorovné povrchy napr. koberce atď.

OBOJSTRANNE LEPIACE PÁSKY VERTIKÁLNE

Symbol znázorňuje vertikálne nalepenie pásky,  čo znamená, že hlavné použitie je určené
na zvislé povrchy ako napr. zrkadlá, háčiky.

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ

Tieto údaje definujú maximálnu prípustnú teplotu použitia pásky. U niektorej pásky je tiež vydefinované teplotné rozpätie (aj stupne mínus).

LEPIACA SILA

Označuje lepiacu silu lepiacej pásky. Na stupnici vedľa symbolu je uvedená hodnota. Menej šedých políčok znamená nízku lepivosť, viac sivých políčok znamená vysokú lepivosť. Lepiaca sila je charakteristická vždy pre rovnaký druh tovaru a nemožno ju porovnávať s ostatnými skupinami
(napr. papierová, tkaninová, stavebné lepiaca páska, ...)

Preložiť z: angličtina
181/5000
Táto stránka používa cookies. Súbory cookie sa používajú na usmerňovanie používateľov a analýzu webu a pomáhajú vylepšiť a spríjemniť používanie tejto webovej stránky.
1%

Viac informácií nájdete pod% 2.
X