Artykuły BHP

legenda / opis

DO PRAC MALARSKICH

Rękawice rekomendowane dla branży malarskiej

DO PRAC PRECYZYJNYCH

Piktogram ten wskazuje na przeznaczenie danych rękawic głównie dla mechaników oraz instalatorów. Rękawice te zapewniają dobrą chwytność oraz wyczucie i precyzję, a także stanowią ochronę dla dłoni

DO CIĘŻKICH PRAC BUDOWLANYCH

Rękawice służące do prac w przemyśle budowlanym (budownictwo drogowe, mieszkaniowe, rolnictwo i leśnictwo)

DO PRAC OGRODNICZYCH

W tej grupie znajdują się rękawice przeznaczone głównie do prac ogrodniczych

DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

Symbol z probówką umieszczony jest przy rękawicach, które spełniają określone wymagania (np. są odporne na rozpuszczalniki, całkowicie powlekane, itp.)

DO NISKICH TEMPERATUR

Rękawice z tym piktogramem utrzymują ciepło rąk w niskich temperaturach

RĘKAWICE O NISKIM POZIOMIE OCHRONY

stanowią ochronę w odniesieniu tylko do nastęujących drobnych zagrożeń: *powierzchowne, mechaniczne urazy, *kontakt z lekko agresywnymi środkami czyszczącymi lub długotrwały kontakt z wodą, *kontakt z gorącymi powierzchniami, których temperatura nie przekracza 50°C, *uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych, *niekorzystne warunki pogodowe, które nie mają charakteru ekstremalnego

RĘKAWICE O ŚREDNIM POZIOMIE OCHRONY

Stanowią ochronę w odniesieniu do zagrożeń, które nie są wymienione w kategoriach 1 i 3

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED URAZAMI MECHANICZNYMI

Kontrolowane są następujące parametry: odporność na ścieranie (skala 0-4), odporność na przecięcia (skala 0-5), odporność na rozdzieranie (skala 0-4), odporność na przekłucia (skala 0-4). Osiągnięte poziomy odporności są podawane w tej kolejności pod piktogramem: 0 oznacza, że poziom ochrony 1 nie został osiągnięty. Oznaczenie X zamiast liczby oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane pod kątem danego ryzyka. Im wyższa wartość, tym lepszy wynik testu.
Przykład EN388 - 4121D: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcia (Coupe) 1, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucia 1, odporność na przecięcia [TDM] D

 

 

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM

Kontrolowane są nastepujące parametry odporności: na zimno konwekcyjne (skala 0-4), na zimno stykowe (skala 0-4), na przenikalność wody (skala 0/1). Osiągnięte poziomy odporności są podawane w tej kolejności pod piktogramem: 0 oznacza, że poziom ochrony 1 nie został osiągnięty. Oznaczenie X zamiast liczby oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane pod kątem danego ryzyka. Im wyższa wartość, tym lepszy wynik testu.
Przykład EN511 - X21: odporność na zimno konwekcyjne X, odporność na zimno stykowe 2, odporność na przenikalność wody 1.

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I DROBNOUSTROJAMI

Norma ta określa właściwości rękawic chroniących użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub drobnoustrojami.

RĘKAWICZKI MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Norma ta określa wymagania dotyczące fizycznych właściwości jednorazowych rękawiczek medycznych oraz metody badawcze, pozwalające na stwierdzenie, że rękawiczki te zapewniają wystarczającą ochronę przed zanieczyszczeniami.

OCHRONA WZROKU

Norma EN 166 zawiera regulacje dotyczące indywidualnej ochrony wzroku. Liczby i litery znajdujące się na szkłach i oprawkach informują - zgodnie z tą normą - o poziomie ochrony, odporności mechanicznej, wytrzymałości, odporności na łuk elektryczny oraz o odporności na zaparowanie.

ŚRODKI OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO PÓŁMASKI FILTRUJĄCE DO OCHRONY PRZED NIEBEZPIECZNYMI CZĄSTECZKAMI

FFP1: ochrona przed pyłami, do 4-krotnej wartości NDS - brak ochrony przed substancjami rakotwórczymi, radioaktywnymi oraz unoszącymi się w powietrzu czynnikami biologicznymi z grupy ryzyka zawodowego 2 i 3, a także przed enzymami. Ochrona przed nietoksycznymi pyłami z gipsu, grafitu, cementu, tynku, opiłków metali żelaznych
FFP2: ochrona przed pyłami, do 10-krotnej wartości NDS -brak ochrony przed substancjami radioaktywnymi oraz unoszącymi się w powietrzu czynnikami biologicznymi z grupy ryzyka zawodowego 3, a także przed enzymami. Ochrona przed średnio toksycznymi pyłami z azbestu, chromu, miedzi, tytanu, drewna liściastego, spawania i lutowania
FFP3: ochrona przed pyłami, do 30-krotnej wartości NDS. Ochrona przed toksycznymi pyłami berylu, kadmu,
kobaltu, niklu, radu i cząsteczkami radioaktywnymi.

Najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy (NDS) określa stężenie substancji niebezpiecznej, której oddziaływanie na pracownika w czasie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ostrego lub chronicznego pogorszenia stanu zdrowia. Wartości graniczne opierają się na badaniach toksykologicznych oraz z zakresu medycyny pracy.

OCHRONA SŁUCHU

Ochrona słuchu przed czynnikami szkodliwymi uregulowana została w normie EN 352. Norma ta ustala wartości tłumienia dźwięków, które obniżają natężenie hałasu do takiego poziomu, aby najwyższy dopuszczalny poziom hałasu nie został przekroczony.

RĘKAWICE O WYSOKIM POZIOMIE OCHRONY

Stanowią ochronę w odniesieniu tylko do zagrożeń, które mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, jak np.: *substancje i mieszaniny niebezpieczne dla zdrowia, *szkodliwe czynniki biologiczne, *promieniowanie jonizujące, *rany cięte od ręcznych pił łańcuchowych

 

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do analiz internetowych oraz pomagają uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika.
Akceptuję

Więcej informacji można znaleźć w Ochrona danych.
X