CLEANSTAR Rękawice do prac domowych

Kategoria ta obejmuje rękawice przeznaczone do prac w gospodarstwie domowym.

legenda / opis

RĘKAWICE O NISKIM POZIOMIE OCHRONY

stanowią ochronę w odniesieniu tylko do nastęujących drobnych zagrożeń: *powierzchowne, mechaniczne urazy, *kontakt z lekko agresywnymi środkami czyszczącymi lub długotrwały kontakt z wodą, *kontakt z gorącymi powierzchniami, których temperatura nie przekracza 50°C, *uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych, *niekorzystne warunki pogodowe, które nie mają charakteru ekstremalnego

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED URAZAMI MECHANICZNYMI

Kontrolowane są następujące parametry: odporność na ścieranie (skala 0-4), odporność na przecięcia (skala 0-5), odporność na rozdzieranie (skala 0-4), odporność na przekłucia (skala 0-4). Osiągnięte poziomy odporności są podawane w tej kolejności pod piktogramem: 0 oznacza, że poziom ochrony 1 nie został osiągnięty. Oznaczenie X zamiast liczby oznacza, że rękawice nie zostały przetestowane pod kątem danego ryzyka. Im wyższa wartość, tym lepszy wynik testu.
Przykład EN388 - 4121D: odporność na ścieranie 4, odporność na przecięcia (Coupe) 1, odporność na rozdzieranie 2, odporność na przekłucia 1, odporność na przecięcia [TDM] D

 

 

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I DROBNOUSTROJAMI

Norma ta określa właściwości rękawic chroniących użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub drobnoustrojami.

RĘKAWICE O WYSOKIM POZIOMIE OCHRONY

Stanowią ochronę w odniesieniu tylko do zagrożeń, które mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, jak np.: *substancje i mieszaniny niebezpieczne dla zdrowia, *szkodliwe czynniki biologiczne, *promieniowanie jonizujące, *rany cięte od ręcznych pił łańcuchowych

 

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do analiz internetowych oraz pomagają uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika.
Akceptuję

Więcej informacji można znaleźć w Ochrona danych.
X