Ochrona danych

Polityka prywatności

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); obejmują dane identyfikacyjne określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowymi mogą być więc: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, NIP, numer telefonu, numer konta bankowego, pseudonim, stan zdrowia, karalność, preferencje seksualne etc. Muszą jednak pozwalać wyodrębnić konkretną osobę. Informacje, które nie są bezpośrednio związane z Twoją rzeczywistą tożsamością - takie jak ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony – nie są danymi osobowymi.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych nasze serwery internetowe przechowują tymczasowo dane komputera odwiedzającego w celu zabezpieczenia systemu. Gromadzone informacje dotyczą: odwiedzanej strony internetowej, daty i czasu trwania wizyty, danych rozpoznawczych używanej przeglądarki oraz typu systemu operacyjnego, a także strony internetowej, z której do nas trafiłeś. Dodatkowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, nie będą gromadzone, chyba że podasz takie informacje dobrowolnie, np. w ramach rejestracji biuletynu lub prośby o informacje.


Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Przekazywane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu zaspokojenia Twoich potrzeb, a więc zasadniczo do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub do wysłania newsletter’a. Przeniesienie, sprzedaż lub inne przekazanie danych osobowych stronom trzecim nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy lub wyraźnie wyraziłeś na to zgodę.

 

Używanie plików cookie

"Cookies" to małe pliki, które pozwalają nam na przechowywanie na Twoim komputerze specyficznych informacji związanych z Twoimi preferencjami podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Pliki cookie pomagają nam określić częstotliwość odwiedzin i liczbę użytkowników na stronach naszej witryny internetowej, a także sprawić, aby nasze oferty były dopasowane do Państwa preferencji i możliwie najbardziej trafione. Zawartość plików cookie, których używamy, jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego, który nie pozwala już na żadne osobiste odniesienie do użytkownika.

Korzystanie z naszej witryny jest możliwe również bez plików cookie. Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie w przeglądarce, ograniczyć do niektórych stron internetowych lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, kiedy plik cookie ma zostać wysłany. W dowolnym momencie możesz również usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku będziesz musiał liczyć się z ograniczonym wyświetlaniem strony i ograniczonymi wskazówkami dla użytkownika.

 

Technologie retargetowania

Ta strona wykorzystuje tak zwane technologie retargetowania. Używamy tych technologii, aby Twoja strona była bardziej interesująca. Technologia ta pozwala przyciągnąć reklamodawców do użytkowników Internetu, którzy już są zainteresowani naszymi produktami i usługami na stronach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach jest ogólnie bardziej interesujące dla użytkownika Internetu niż reklama, która nie ma takiego osobistego odniesienia. Umieszczenie tego materiału reklamowego na stronach naszych partnerów opiera się na technologii plików cookie i analizie wcześniej historii użytkowania. Ta forma reklamy jest całkowicie anonimowa. Żadne dane osobowe nie są scalane. 

Google Analytics

 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są z reguły przekazywane do serwera Gogle w USA i tam są przechowywane.

W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej, w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP jest skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest cały adres IP do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Anonimizacja IP na tej stronie jest aktywna. Google będzie wykorzystywać zawarte tutaj informacje w imieniu Administratora strony internetowej do tworzenia raportów dotyczących korzystania z niej i poruszania się po niej przez użytkowników, a także do świadczenia na jego rzez innych usług związanych z użytkowaniem witryny i Internetu.

Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie będzie scalany z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki; jednak zwracamy uwagę, że może to spowodować, iż nie wszystkie funkcje tej strony będą działały w pełni. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując ją: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


Alternatywnie dla dodatku do przeglądarki lub dla przeglądarki na urządzeniu mobilnym, kliknij ten link, aby zabronić na przyszłość gromadzenia danych z tej witryny przez Google Analytics (opcja blokowania działa tylko w danej przeglądarce i tylko dla danej domeny). Blokada pliku cookie jest przechowywana na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.

 
 
Bezpieczeństwo

Podejmiemy wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nadużyciami. Twoje dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, który nie jest dostępny dla osób postronnych. W określonych przypadkach, Państwa dane osobowe podczas transmisji są zabezpieczane tzw. protokołem Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że komunikacja pomiędzy Państwa komputerem a naszymi serwerami przebiega przy użyciu uznanej metody szyfrowania, o ile Państwa przeglądarka obsługuje protokół SSL. Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo, pragniemy zauważyć, że poufność informacji nie jest gwarantowana. Treść wiadomości e-mail może zostać przechwycona przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy, aby wysłać nam informacje poufne w formie zaszyfrowanej.

 

Zmiany w niniejszej polityce ochrony danych

Niniejsza polityka ochrony danych opiera się na aktualnych przepisach prawnych w tej kwestii. W związku z tym zastrzegamy sobie w przyszłości prawo do jej aktualizowania/wprowadzania zmian. Zachęcamy do regularnej lektury niniejszej polityki prywatności, aby być „na bieżąco” z ochroną danych gromadzonych przez nas do tej pory. Poprzez dalsze korzystanie z naszej witryny internetowej , względnie poprzez nawiązanie relacji biznesowej, akceptują Państwo treść niniejszej polityki prywatności oraz jej aktualność.

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane do analiz internetowych oraz pomagają uczynić stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika.
Akceptuję

Więcej informacji można znaleźć w Ochrona danych.
X